Dịch vụ tên miền

Tên miền Việt Nam - Cấp 2, 3 Phí khởi tạo Phí duy trì / năm Chuyển về
.vn 280.000 VND 470.000 VND Miễn phí
.com.vn .net.vn .biz.vn 280.000 VND 350.000 VND Miễn phí
.gov.vn .org.vn .edu.vn .pro.vn
.int.vn ac.vn info.vn health.vn
Tên miền theo địa giới hành chính
190.000 VND 210.000 VND Miễn phí
Tên miền Quốc Tế Phí khởi tạo Phí duy trì / năm Chuyển về
.com .net Miễn phí 299.000 VND 240.000 VND
.org Miễn phí 280.000 VND 230.000 VND

* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

CÁC DỊCH VỤ ĐI KÈM TÊN MIỀN

Tên dịch vụ Phí cài đặt Phí duy trì năm Ghi chú
Managed DNS Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel
Doamain forwarding Cho phép liên kết tên miền của bạn đến địa chỉ Web đã có sẵn
Khoá tên miền Tăng cường bảo mật cho tên miền chống transfer
Boả mật thông tin tên miền Toàn bộ thông tin Whois tên miền của bạn sẽ được dấu kín hoàn toàn với mọi công cụ Whois