Email

Cá nhân

Thừa hưởng mọi tính năng và hỗ trợ như trên nhưng là dịch vụ được tinh gọn dành cho khách hàng cần Email giao dịch tin cậy với chi phí thấp nhất. Dịch vụ cho phép bạn dùng tên miền riêng và 01 địa chỉ Email. Bạn không cần có IT giỏi Email để lo lắng về vấn đề kỹ thuật, chúng tôi tiếp nhận, hỗ trợ và xử lý mọi thắc của bạn với mức ưu tiên cao nhất.

* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT